NDA NVAPI

Hello

How do I get NDA version of NVAPI