nppiDilate_8u_C1R return -24 NPP TEXTURE BIND ERROR

I have problem whit this code, Return -24. Pls i need little help. I use boxfilter sample…

// create struct with box-filter mask size
    NppiSize oMaskSize = {3, 3};

		Npp8u mask[9] = {0,1,0,1,1,1,0,1,0};
		

		Npp8u *dMask;

		cudaMalloc((void**)&dMask, 9*sizeof(Npp8u));

		cudaMemcpy(dMask, mask, 9*sizeof(Npp8u), cudaMemcpyHostToDevice);

    // create struct with ROI size given the current mask
    NppiSize oSizeROI = {oDeviceSrc.width() - oMaskSize.width +1 , oDeviceSrc.height() - oMaskSize.height +1};
    // allocate device image of appropriatedly reduced size
    npp::ImageNPP_8u_C1 oDeviceDst(oSizeROI.width, oSizeROI.height);
    // set anchor point inside the mask to (0, 0)
    NppiPoint oAnchor = {1, 1};
    // run box filter
    NppStatus eStatusNPP;
		 eStatusNPP = nppiDilate_8u_C1R (oDeviceSrc.data(), oDeviceSrc.pitch(), oDeviceDst.data(),oDeviceDst.pitch(),oSizeROI,dMask,oMaskSize, oAnchor);