About GPIO voltage

What is Jetson Nano’s GPIO output voltage?

Hi kim19707, Jetson Nano Developer Kit uses 3.3V GPIO logic levels.

1 Like