Flash Jetson Xavier by SDK manager - ERROR

17:50:36 INFO : null
17:50:40 INFO : CUDA on Host : download ‘CUDA on Host’ success
17:50:40 INFO : Drivers for Jetson AGX : download ‘Drivers for Jetson AGX’ success
17:50:40 INFO : OpenCV on Host : download ‘OpenCV on Host’ success
17:50:40 INFO : File System and OS : download ‘File System and OS’ success
17:50:40 INFO : CUDA Cross Compile Package on Host : download ‘CUDA Cross Compile Package on Host’ success
17:50:40 INFO : NVIDIA Nsight Graphics : download ‘NVIDIA Nsight Graphics’ success
17:50:40 INFO : VisionWorks on Host : download ‘VisionWorks on Host’ success
17:50:40 INFO : NVIDIA Nsight Systems : download ‘NVIDIA Nsight Systems’ success
17:50:40 INFO : DevTools Documentation : download ‘DevTools Documentation’ success
17:50:40 INFO : install ‘CUDA on Host’ success
17:50:40 INFO : install ‘Drivers for Jetson AGX’ success
17:50:40 INFO : install ‘OpenCV on Host’ success
17:50:40 INFO : install ‘File System and OS’ success
17:50:40 INFO : install ‘CUDA Cross Compile Package on Host’ success
17:50:40 INFO : install ‘NVIDIA Nsight Graphics’ success
17:50:40 INFO : install ‘VisionWorks on Host’ success
17:50:40 INFO : install ‘NVIDIA Nsight Systems’ success
17:50:40 INFO : install ‘DevTools Documentation’ success
17:50:40 INFO : OpenCV on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libopencv-dev_3.3.1-2-g31ccdfe11_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : cuDNN on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libcudnn7-doc_7.5.0.56-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : OpenCV on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libopencv-python_3.3.1-2-g31ccdfe11_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : OpenCV on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libopencv-samples_3.3.1-2-g31ccdfe11_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : OpenCV on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libopencv_3.3.1-2-g31ccdfe11_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libnvinfer5_5.1.6-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libnvinfer-dev_5.1.6-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/tensorrt_5.1.6.1-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/python-libnvinfer-dev_5.1.6-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/python-libnvinfer_5.1.6-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/python3-libnvinfer_5.1.6-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/python3-libnvinfer-dev_5.1.6-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/graphsurgeon-tf_5.1.6-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/uff-converter-tf_5.1.6-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : VisionWorks on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libvisionworks-sfm-repo_0.90.4_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : VisionWorks on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libvisionworks-tracking-repo_0.88.2_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : VisionWorks on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libvisionworks-repo_1.6.0.500n_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/tensorrt.csv with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/visionworks.csv with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/cudnn.csv with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : cuDNN on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libcudnn7-dev_7.5.0.56-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/cuda.csv with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libnvidia-container0_0.9.0_beta.1_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libnvidia-container-tools_0.9.0_beta.1_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/nvidia-container-toolkit_1.0.1-1_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : cuDNN on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libcudnn7_7.5.0.56-1+cuda10.0_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:40 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/nvidia-container-runtime_3.1.0-1_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:41 INFO : NVIDIA Container Runtime with Docker integration (Beta) : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/nvidia-docker2_2.2.0-1_all.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:41 INFO : Multimedia API : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/Tegra_Multimedia_API_R32.2.1_aarch64.tbz2 with correct checksum, skip downloading.
17:50:41 INFO : TensorRT on Target : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/libnvinfer-samples_5.1.6-1+cuda10.0_all.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:42 INFO : CUDA Toolkit for L4T : Found file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/sdk_download/cuda-repo-l4t-10-0-local-10.0.326_1.0-1_arm64.deb with correct checksum, skip downloading.
17:50:42 DEBUG : running command < [ lsusb | grep -c "0955:" -ne 1 ] >
17:50:42 INFO : command finished successfully
17:50:42 DEBUG : running command < [ lsusb | grep -c "0955:" -gt 1 ] >
17:50:42 ERROR : command terminated with error
17:50:42 ERROR : Could not detect Nvidia Jetson device connected to USB. *To validate if the device is in connected correctly, run ‘lsusb’ command on your host, and look for “0955:7019” (NVIDIA Corp).
17:50:42 DEBUG : running command < [ lsusb | grep -c "0955:" -ne 1 ] >
17:50:42 INFO : command finished successfully
17:50:42 DEBUG : running command < [ lsusb | grep -c "0955:" -gt 1 ] >
17:50:42 ERROR : command terminated with error
17:50:42 ERROR : Could not detect Nvidia Jetson device connected to USB. *To validate if the device is in connected correctly, run ‘lsusb’ command on your host, and look for “0955:7019” (NVIDIA Corp).
17:51:10 DEBUG : running command < [ lsusb | grep -c "0955:" -ne 1 ] >
17:51:10 ERROR : command terminated with error
17:51:10 INFO : Only one nvidia device detected, as expected.
17:51:10 DEBUG : running command < lsusb | grep 0955:7020 >
17:51:10 ERROR : command terminated with error
17:51:10 INFO : Jetson device is in recovery mode.
17:51:10 DEBUG : running command < lsusb | grep 0955:7019 >
17:51:10 INFO : Bus 001 Device 016: ID 0955:7019 NVidia Corp.
17:51:10 INFO : command finished successfully
17:51:10 INFO : Verified, 0955:7019 detected in recovery mode.
17:51:10 INFO : Start to install ‘Device Mode Host Setup in Flash’
17:51:10 DEBUG : Device Mode Host Setup in Flash : running command < cd ‘/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888’ ; ‘/opt/nvidia/sdkmanager/resources/app/output/installUtils/adapter’ -a=‘install’ -c=‘eyJpZCI6Ik5WX0w0VF9ERVZJQ0VfTU9ERV9TRVRVUF9DT01QX0lOX0ZMQVNIIiwibmFtZSI6IkRldmljZSBNb2RlIEhvc3QgU2V0dXAgaW4gRmxhc2giLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IlNldHVwcyBmb3IgZGV2aWNlIG1vZGUgaG9zdCBwYXJ0IGluIEw0VCAgYmVmb3JlIGZsYXNoaW5nLCB0byBsZXQgdGhlIHRhcmdldCBjYW4gYWNjZXNzIGhvc3QgaW50ZXJuZXQuIiwiY29tcFR5cGUiOiJmbGFzaCIsImlzVmlzaWJsZSI6ZmFsc2UsImlzRGV0ZWN0YWJsZUluc3RhbGwiOmZhbHNlLCJpc0luc3RhbGxQYXRoQ3VzdG9taXphYmxlIjp0cnVlLCJlc3RpbWF0ZUluc3RhbGxEdXJhdGlvblNlY29uZHMiOjMwLCJ2ZXJzaW9uIjoiMS4wIiwib3BlcmF0aW5nU3lzdGVtcyI6WyJ1YnVudHUxNjA0IiwidWJ1bnR1MTgwNCJdLCJpbnN0YWxsU2l6ZU1CIjowLCJkb3dubG9hZEZpbGVzIjpbXSwiaW5zdGFsbFBhcmFtZXRlcnMiOnsiaW5zdGFsbERpciI6Int7VEFSR0VUX1JPT1R9fS97e0JVTkRMRV9USVRMRX19X3t7Qk9BUkRfSUR9fSIsImluc3RhbGxDb21tYW5kcyI6W3siZXhlY0Jhc2giOlsic2V0ICtlIiwiZXRoX3BvcnRfbmFtZT0kKGlwIHJvdXRlIHNob3cgZGVmYXVsdCB8IGF3ayAnL2RlZmF1bHQgdmlhLyB7cHJpbnQgJDU7IGV4aXR9JykiLCJpZiBbWyAkZXRoX3BvcnRfbmFtZSA9PSAnJyBdXTsgdGhlbiIsIiAgIGVjaG8gJ0NhbiBub3QgZm91bmQgcm91dGUgZGVmYXVsdCAkZXRoX3BvcnRfbmFtZSwgZGV2aWNlIG1vZGUgc2V0dXAgZmFpbGVkISciLCIgICBleGl0IDAiLCJmaSIsImVjaG8gJ0ZvdW5kIHJvdXRlIGRlZmF1bHQnICRldGhfcG9ydF9uYW1lJywgc2V0dGluZyB1cCBkZXZpY2UgbW9kZSciLCJzZXR1cF90PScxOTIuMTY4LjU1LjAvMjQnIiwic3VkbyBpcHRhYmxlcyAtdCBuYXQgLUEgUE9TVFJPVVRJTkcgLXMgJHNldHVwX3QgLW8gJGV0aF9wb3J0X25hbWUgLWogTUFTUVVFUkFERSIsInN1ZG8gaXB0YWJsZXMgLUEgRk9SV0FSRCAtcyAkc2V0dXBfdCAtbyAkZXRoX3BvcnRfbmFtZSAtaiBBQ0NFUFQiLCJzdWRvIGlwdGFibGVzIC1BIEZPUldBUkQgLWQgJHNldHVwX3QgLW0gc3RhdGUgLS1zdGF0ZSBFU1RBQkxJU0hFRCxSRUxBVEVEIC1pICRldGhfcG9ydF9uYW1lIC1qIEFDQ0VQVCIsInN1ZG8gc3lzY3RsIC13IG5ldC5pcHY0LmlwX2ZvcndhcmQ9MSIsImNoZWNrX2dvb2dsZV9kbnM9JChkaWcgQDguOC44LjggbnZpZGlhLmNvbSB8fCB0cnVlKSIsImlmIFtbICRjaGVja19nb29nbGVfZG5zID09IConR290IGFuc3dlcicqIF1dOyB0aGVuIiwiICAgZWNobyAnRGV2aWNlIG1vZGUgb24gaG9zdCBzdWNjZXNzZnVseSBzZXQgd2l0aCBETlMgOC44LjguOCEnIiwiICAgZXhpdCAwIiwiZWxzZSIsIiAgIGVjaG8gJ0RlZmF1bHQgZ29vZ2xlIEROUyBpcyBub3Qgd29ya2luZywgdHJ5aW5nIHRvIGZpbmQgYSB2YWxpZCBzZXJ2ZXIgaW4gbG9jYWwgaG9zdCBzZXR0aW5ncyEnIiwiICAgZG5zX2xpc3Q9JChubWNsaSAtdCBkZXZpY2Ugc2hvdyAkZXRoX3BvcnRfbmFtZSB8IGdyZXAgJ0ROUycgfCBncmVwIC1vICdbXjpdKiQnKSIsIiAgIGZvciBkbnMgaW4gJGRuc19saXN0OyBkbyAiLCIgICAgICAgY2hlY2tfZG5zPSQoZGlnIEAkZG5zIG52aWRpYS5jb20gfHwgdHJ1ZSkiLCIgICAgICAgaWYgW1sgJGNoZWNrX2RucyA9PSAqJ0dvdCBhbnN3ZXInKiBdXTsgdGhlbiIsIiAgICAgICAgICAgc3VkbyBpcHRhYmxlcyAtdCBuYXQgLUEgUFJFUk9VVElORyAtcCB0Y3AgLWQgOC44LjguOCAtLWRwb3J0IDUzIC1qIEROQVQgLS10by1kZXN0aW5hdGlvbiAkZG5zIiwiICAgICAgICAgICBzdWRvIGlwdGFibGVzIC10IG5hdCAtQSBQUkVST1VUSU5HIC1wIHVkcCAtZCA4LjguOC44IC0tZHBvcnQgNTMgLWogRE5BVCAtLXRvLWRlc3RpbmF0aW9uICRkbnMiLCIgICAgICAgICAgIGVjaG8gJ0RldmljZSBtb2RlIG9uIGhvc3Qgc3VjY2Vzc2Z1bHkgc2V0IHdpdGggRE5TJyAkZG5zJyEnIiwiICAgICAgICAgICBleGl0IDAiLCIgICAgICAgZmkiLCIgICBkb25lIiwiICAgZWNobyAnQ2FuIG5vdCBmb3VuZCBhIHZhbGlkIEROUyBzZXJ2ZXIsIGRldmljZSBtb2RlIHNldHVwIGZhaWxlZCEnIiwiICAgZWNobyAnSWYgbmVlZGVkIHRvIHVzZSBkZXZpY2UgbW9kZSwgcGxlYXNlIGNoYW5nZSB0aGUgdGFyZ2V0IGRlZmF1bHQgZG5zIHRvIGEgdmFsaWQgc2VydmVyIGJ5IGZvbGxvd2luZyB0aGUgc3RlcHMgaW4gcmVsZWFzZSBub3RlLiciLCIgICBleGl0IDAiLCJmaSJdfV19LCJ0YXJnZXRJZHMiOlsiUDI4ODgiLCJQMjg4OC0wMDYwIiwiUDMzMTAiLCJQMzQ4OS0wMDAwIiwiUDM0ODktMDA4MCIsIlAyMTgwIiwiUDM0NDgtMDAwMCIsIlAzNDQ4LTAwMjAiXSwiZGVwZW5kZW5jaWVzIjpbXSwiZXh0ZXJuYWxfZGVwZW5kZW5jaWVzIjpbXSwidGFyZ2V0SUQiOiJQMjg4OCIsIl9pZCI6Ik5WX0w0VF9ERVZJQ0VfTU9ERV9TRVRVUF9DT01QX0lOX0ZMQVNIQFAyODg4IiwicGFyZW50SUQiOiJOVl9EUklWRV9GTEFTSF9UQVJHRVRfR1JPVVAiLCJfcGFyZW50SUQiOiJOVl9EUklWRV9GTEFTSF9UQVJHRVRfR1JPVVBAUDI4ODgiLCJpbnN0YWxsU3RhdHVzIjoibm9uZSIsImFjdGlvbiI6MSwiYnVuZGxlVGl0bGUiOiJKZXRQYWNrXzQuMi4yX0xpbnV4X0dBIiwiaW5zdGFsbFBhdGgiOiIvaG9tZS9sbWgvTlZJRElBX1NES19NYW5hZ2VyL1RhcmdldF9IV19pbWFnZS9KZXRQYWNrXzQuMi4yX0xpbnV4X0dBX1AyODg4IiwiaW5zdGFsbFJvb3QiOiIvaG9tZS9sbWgvTlZJRElBX1NES19NYW5hZ2VyL1RhcmdldF9IV19pbWFnZSIsImJvYXJkSUQiOiJQMjg4OCIsInRhcmdldEFjY2Vzc0luZm8iOnsidXNlciI6IiIsInBhc3N3b3JkIjoiIiwiaG9zdCI6IjE5Mi4xNjguNTUuMSIsInBvcnQiOiIyMiJ9LCJpc0RyeVJ1biI6ZmFsc2V9’ -i=‘NV_L4T_DEVICE_MODE_SETUP_COMP_IN_FLASH’ -v=‘1.0’ -l=‘/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888’ -L=‘/home/lmh/.nvsdkm/logs/JetPack_4.2.2_Linux_GA’ -p=‘15432’ -t=‘P2888’ -e=‘undefined’ >

17:51:10 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ Disk Avail:27.63 GB ]
17:51:10 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Using GenericInstaller to Install NV_L4T_FLASH_XAVIER_WITH_OS_IMAGE_COMP
17:51:10 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : change working directory to /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra
17:51:10 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ Component PreInstall Started ]
17:51:10 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : current working directory is /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra
17:51:10 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : exec_command: sudo apt-get install -y python
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Reading package lists…
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Building dependency tree…
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Reading state information…
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : python is already the newest version (2.7.15~rc1-1).
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : The following packages were automatically installed and are no longer required:
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : gir1.2-geocodeglib-1.0 gir1.2-gudev-1.0 gir1.2-udisks-2.0
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : grilo-plugins-0.3-base gstreamer1.0-gtk3 libcdr-0.1-1 libcolamd2
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : libdazzle-1.0-0 libedataserverui-1.2-2 libevent-2.1-6 libfreerdp-client2-2
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : libfreerdp2-2 libgc1c2 libgee-0.8-2 libgom-1.0-0 libgpod-common libgpod4
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : liblirc-client0 liblua5.3-0 libmediaart-2.0-0 libmspub-0.1-1 libqqwing2v5
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : libraw16 libsgutils2-2 libssh-4 libsuitesparseconfig5 libvncclient1
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : libwinpr2-2 libxapian30 lp-solve media-player-info python3-mako
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : python3-markupsafe syslinux syslinux-common syslinux-legacy
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : usb-creator-common
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Use ‘sudo apt autoremove’ to remove them.
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ Component PreInstall Finished Successfully ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ Component Install Started ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : current working directory is /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : exec_command: sudo ./flash.sh jetson-xavier mmcblk0p1
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : ###############################################################################
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : # L4T BSP Information:
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : # R32 , REVISION: 2.1
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : ###############################################################################
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : # Target Board Information:
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : # Name: jetson-xavier, Board Family: t186ref, SoC: Tegra 194,
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : # OpMode: production, Boot Authentication: NS,
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : ###############################################################################
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying soft_fuses(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-soft-fuses-l4t.cfg)… done.
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : ./tegraflash.py --chip 0x19 --applet “/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod.bin” --skipuid --soft_fuses tegra194-mb1-soft-fuses-l4t.cfg --bins “mb2_applet nvtboot_applet_t194.bin” --cmd “dump eeprom boardinfo cvm.bin;reboot recovery”
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Welcome to Tegra Flash
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : version 1.0.0
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Type ? or help for help and q or quit to exit
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Use ! to execute system commands
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier :
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0026 ] Generating RCM messages
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0033 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 0 --magicid MB1B --appendsigheader /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod.bin zerosbk
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0039 ] Header already present for /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod.bin
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0066 ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0072 ] tegrasign_v2 --key None --getmode mode.txt
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0079 ] Assuming zero filled SBK key
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0079 ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0085 ] tegrasign_v2 --key None --file /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod_sigheader.bin --offset 2960 --length 1136 --pubkeyhash pub_key.key
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0090 ] Assuming zero filled SBK key
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0094 ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0100 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 0 --updatesigheader /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod_sigheader.bin /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod_sigheader.hash zerosbk
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0128 ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0136 ] tegrabct_v2 --chip 0x19 0 --sfuse tegra194-mb1-soft-fuses-l4t.cfg.pdf sfuse.bin
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0143 ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0150 ] tegrarcm_v2 --listrcm rcm_list.xml --chip 0x19 0 --sfuses sfuse.bin --download rcm /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod_sigheader.bin 0 0
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0155 ] RCM 0 is saved as rcm_0.rcm
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0178 ] RCM 1 is saved as rcm_1.rcm
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0178 ] RCM 2 is saved as rcm_2.rcm
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0178 ] List of rcm files are saved in rcm_list.xml
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0178 ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0178 ] Signing RCM messages
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0184 ] tegrasign_v2 --key None --list rcm_list.xml --pubkeyhash pub_key.key --getmontgomeryvalues montgomery.bin
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0190 ] Assuming zero filled SBK key
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0194 ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0194 ] Copying signature to RCM mesages
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0200 ] tegrarcm_v2 --chip 0x19 0 --updatesig rcm_list_signed.xml
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0210 ]
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0210 ] Boot Rom communication
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0217 ] tegrarcm_v2 --chip 0x19 0 --rcm rcm_list_signed.xml --skipuid
17:51:11 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0222 ] RCM version 0X190001
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0250 ] Boot Rom communication completed
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1.2689 ]
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.2722 ] tegrarcm_v2 --isapplet
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.2745 ] Applet version 01.00.0000
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.2969 ]
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.2977 ] tegrarcm_v2 --ismb2
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3323 ]
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3333 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 --align nvtboot_applet_t194.bin
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3342 ]
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3350 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 0 --magicid PLDT --appendsigheader nvtboot_applet_t194.bin zerosbk
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3356 ] adding BCH for nvtboot_applet_t194.bin
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3388 ]
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3399 ] tegrasign_v2 --key None --list nvtboot_applet_t194_sigheader.bin_list.xml
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3405 ] Assuming zero filled SBK key
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3408 ]
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3424 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 0 --updatesigheader nvtboot_applet_t194_sigheader.bin.encrypt nvtboot_applet_t194_sigheader.bin.hash zerosbk
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3443 ]
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3450 ] tegrarcm_v2 --download mb2 nvtboot_applet_t194_sigheader.bin.encrypt
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3457 ] Applet version 01.00.0000
17:51:13 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3646 ] Sending mb2
17:51:14 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.3646 ] […] 100%
17:51:14 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.4634 ]
17:51:14 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.4662 ] tegrarcm_v2 --boot recovery
17:51:14 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.4690 ] Applet version 01.00.0000
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 2.4938 ]
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.4982 ] tegrarcm_v2 --isapplet
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.5211 ]
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.5219 ] tegrarcm_v2 --ismb2
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.5227 ] MB2 Applet version 01.00.0000
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.5662 ]
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.5696 ] tegrarcm_v2 --ismb2
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.5724 ] MB2 Applet version 01.00.0000
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6101 ]
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6135 ] Retrieving EEPROM data
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6137 ] tegrarcm_v2 --oem platformdetails eeprom cvm /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/cvm.bin
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6164 ] MB2 Applet version 01.00.0000
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6567 ] Saved platform info in /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/cvm.bin
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6926 ]
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6928 ] Rebooting to recovery mode
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6954 ] tegrarcm_v2 --ismb2
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.6981 ] MB2 Applet version 01.00.0000
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.7184 ]
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.7184 ] Rebooting to recovery mode
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.7220 ] tegrarcm_v2 --reboot recovery
17:51:15 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.7247 ] MB2 Applet version 01.00.0000
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 3.7699 ]
17:51:17 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : Board ID(2888) version(400) sku(0001) revision(J.0)
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying bctfile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-bct-memcfg-p2888.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying bctfile1(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-memcfg-sw-override.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying uphy_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-uphy-lane-p2888-0000-p2822-0000.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying device_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra19x-mb1-bct-device-sdmmc.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying misc_cold_boot_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-bct-misc-l4t.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying misc_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-bct-misc-flash.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying pinmux_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra19x-mb1-pinmux-p2888-0000-a04-p2822-0000-b01.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying gpioint_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-bct-gpioint-p2888-0000-p2822-0000.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying pmic_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-bct-pmic-p2888-0001-a04-E-0-p2822-0000.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying pmc_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra19x-mb1-padvoltage-p2888-0000-a00-p2822-0000-a00.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying prod_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra19x-mb1-prod-p2888-0000-p2822-0000.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying scr_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-bct-scr-cbb-mini.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying scr_cold_boot_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-bct-scr-cbb-mini.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying bootrom_config(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-bct-reset-p2888-0000-p2822-0000.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying dev_params(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-br-bct-sdmmc.cfg)… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing bootloader(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/nvtboot_cpu_t194.bin) reused.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying initrd(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/l4t_initrd.img)… done.

17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : populating kernel to rootfs… done.
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Welcome to Tegra Flash
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : version 1.0.0
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Type ? or help for help and q or quit to exit
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Use ! to execute system commands
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier :
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0006 ] Generating signature
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0012 ] tegrasign_v2 --key --getmode mode.txt
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0019 ] Assuming zero filled SBK key
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0019 ]
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0020 ] header_magic: 805514
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0026 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 --align 1_Image
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0032 ]
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0038 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 0 --magicid DATA --appendsigheader 1_Image zerosbk
17:51:17 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0044 ] adding BCH for 1_Image
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.5961 ]
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.5970 ] tegrasign_v2 --key --list 1_Image_sigheader_list.xml
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.5978 ] Assuming zero filled SBK key
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.6268 ]
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.6282 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 0 --updatesigheader 1_Image_sigheader.encrypt 1_Image_sigheader.hash zerosbk
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.9870 ]
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1.0072 ] Signed file: /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/rootfs/boot/Image_sigheader.encrypt
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Generate header for Image_sigheader.encrypt
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Generate 16-byte-size-aligned base file for Image_sigheader.encrypt
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Remove temporary file
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : done.
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : populating initrd to rootfs… done.
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : populating /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra194-p2888-0001-p2822-0000.dtb to rootfs… done.
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Welcome to Tegra Flash
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : version 1.0.0
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Type ? or help for help and q or quit to exit
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Use ! to execute system commands
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier :
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0006 ] Generating signature
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0013 ] tegrasign_v2 --key --getmode mode.txt
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0019 ] Assuming zero filled SBK key
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0019 ]
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0020 ] header_magic: d00dfeed
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0027 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 --align 1_tegra194-p2888-0001-p2822-0000.dtb
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0033 ]
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0040 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 0 --magicid DATA --appendsigheader 1_tegra194-p2888-0001-p2822-0000.dtb zerosbk
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0046 ] adding BCH for 1_tegra194-p2888-0001-p2822-0000.dtb
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0096 ]
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0104 ] tegrasign_v2 --key --list 1_tegra194-p2888-0001-p2822-0000_sigheader.dtb_list.xml
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0109 ] Assuming zero filled SBK key
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0113 ]
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0125 ] tegrahost_v2 --chip 0x19 0 --updatesigheader 1_tegra194-p2888-0001-p2822-0000_sigheader.dtb.encrypt 1_tegra194-p2888-0001-p2822-0000_sigheader.dtb.hash zerosbk
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0156 ]
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 0.0159 ] Signed file: /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/rootfs/boot/tegra194-p2888-0001-p2822-0000_sigheader.dtb.encrypt
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Generate header for tegra194-p2888-0001-p2822-0000_sigheader.dtb.encrypt
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Generate 16-byte-size-aligned base file for tegra194-p2888-0001-p2822-0000_sigheader.dtb.encrypt
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Remove temporary file
17:51:18 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : done.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Making Boot image… done.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing sosfile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing tegraboot(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/nvtboot_t194.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing cpu_bootloader(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/nvtboot_cpu_t194.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing mb2blfile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/nvtboot_recovery_t194.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing mtspreboot(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/preboot_c10_prod_cr.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing mcepreboot(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mce_c10_prod_cr.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing mtsproper(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mts_c10_prod_cr.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing mb1file(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/mb1_t194_prod.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing bpffile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/bpmp_t194.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying bpfdtbfile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/tegra194-a02-bpmp-p2888-a04.dtb)… done.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing scefile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/camera-rtcpu-sce.img) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing camerafw(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/camera-rtcpu-rce.img) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing spefile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/spe_t194.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing drameccfile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/dram-ecc.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing badpagefile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/badpage.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing wb0boot(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/warmboot_t194_prod.bin) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing tosfile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/tos-trusty_t194.img) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Existing eksfile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/eks.img) reused.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying soft_fuses(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT/tegra194-mb1-soft-fuses-l4t.cfg)… done.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : copying dtbfile(/home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra194-p2888-0001-p2822-0000.dtb)… done.
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Copying nv_boot_control.conf to rootfs
17:51:19 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Making system.img…
17:51:50 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : populating rootfs from /home/lmh/NVIDIA_SDK_Manager/Target_HW_image/JetPack_4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra/rootfs … done.

17:51:57 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Sync’ing system.img … done.
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : Converting RAW image to Sparse image…
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier :
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : ---- Raw to Sparse Image Converter v1.0 ----------------------------
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 0: RAW: 4263936( 1041 blks) ==> 28:4263948
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 1: SKP: 16384( 4 blks) ==> 4263976:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 2: RAW: 4096( 1 blks) ==> 4263988:4108
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 3: SKP: 61440( 15 blks) ==> 4268096:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 4: RAW: 1273856( 311 blks) ==> 4268108:1273868
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 5: SKP: 32280576( 7881 blks) ==> 5541976:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 6: RAW: 6971392( 1702 blks) ==> 5541988:6971404
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 7: SKP: 89346048( 21813 blks) ==> 12513392:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 8: RAW: 20480( 5 blks) ==> 12513404:20492
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 9: SKP: 4448256( 1086 blks) ==> 12533896:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 10: RAW: 3448832( 842 blks) ==> 12533908:3448844
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 11: SKP: 8192( 2 blks) ==> 15982752:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 12: RAW: 16011264( 3909 blks) ==> 15982764:16011276
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 13: SKP: 49152( 12 blks) ==> 31994040:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 14: RAW: 147456( 36 blks) ==> 31994052:147468
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 15: SKP: 4096( 1 blks) ==> 32141520:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 16: RAW: 77824( 19 blks) ==> 32141532:77836
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 17: SKP: 4096( 1 blks) ==> 32219368:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 18: RAW: 331776( 81 blks) ==> 32219380:331788
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 19: SKP: 4096( 1 blks) ==> 32551168:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 20: RAW: 790528( 193 blks) ==> 32551180:790540
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 21: SKP: 4096( 1 blks) ==> 33341720:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 22: RAW: 57344( 14 blks) ==> 33341732:57356
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 23: SKP: 8192( 2 blks) ==> 33399088:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 24: RAW: 143360( 35 blks) ==> 33399100:143372
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 25: SKP: 290816( 71 blks) ==> 33542472:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 26: RAW: 4190208( 1023 blks) ==> 33542484:4190220
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 27: SKP: 4096( 1 blks) ==> 37732704:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 28: RAW: 196608( 48 blks) ==> 37732716:196620
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 29: SKP: 274432( 67 blks) ==> 37929336:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 30: RAW: 278528( 68 blks) ==> 37929348:278540
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 31: SKP: 8192( 2 blks) ==> 38207888:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 32: RAW: 434176( 106 blks) ==> 38207900:434188
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 33: SKP: 4096( 1 blks) ==> 38642088:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 34: RAW: 4096( 1 blks) ==> 38642100:4108
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 35: SKP: 1339392( 327 blks) ==> 38646208:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 36: RAW: 49152( 12 blks) ==> 38646220:49164
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 37: SKP: 368640( 90 blks) ==> 38695384:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 38: RAW: 20480( 5 blks) ==> 38695396:20492
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 39: SKP: 4096( 1 blks) ==> 38715888:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 40: RAW: 16384( 4 blks) ==> 38715900:16396
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 41: SKP: 4096( 1 blks) ==> 38732296:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 42: RAW: 4096( 1 blks) ==> 38732308:4108
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 43: SKP: 16384( 4 blks) ==> 38736416:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 44: RAW: 4096( 1 blks) ==> 38736428:4108
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 45: SKP: 4096( 1 blks) ==> 38740536:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 46: RAW: 4096( 1 blks) ==> 38740548:4108
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 47: SKP: 8192( 2 blks) ==> 38744656:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 48: RAW: 4096( 1 blks) ==> 38744668:4108
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 49: SKP: 8192( 2 blks) ==> 38748776:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 50: RAW: 4096( 1 blks) ==> 38748788:4108
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 51: SKP: 8192( 2 blks) ==> 38752896:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 52: RAW: 6426624( 1569 blks) ==> 38752908:6426636
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 53: SKP: 69632( 17 blks) ==> 45179544:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 54: RAW: 12288( 3 blks) ==> 45179556:12300
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 55: SKP: 8192( 2 blks) ==> 45191856:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 56: RAW: 1597440( 390 blks) ==> 45191868:1597452
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 57: SKP: 8192( 2 blks) ==> 46789320:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 58: RAW: 327680( 80 blks) ==> 46789332:327692
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 59: SKP: 12288( 3 blks) ==> 47117024:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 60: RAW: 266240( 65 blks) ==> 47117036:266252
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 61: SKP: 28672( 7 blks) ==> 47383288:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 62: RAW: 12288( 3 blks) ==> 47383300:12300
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 63: SKP: 12288( 3 blks) ==> 47395600:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 64: RAW: 4096( 1 blks) ==> 47395612:4108
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 65: SKP: 45056( 11 blks) ==> 47399720:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 66: RAW: 6791168( 1658 blks) ==> 47399732:6791180
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 67: SKP: 12288( 3 blks) ==> 54190912:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 68: RAW: 32768( 8 blks) ==> 54190924:32780
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 69: SKP: 16384( 4 blks) ==> 54223704:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 70: RAW: 8192( 2 blks) ==> 54223716:8204
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 71: SKP: 4096( 1 blks) ==> 54231920:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 72: RAW: 864256( 211 blks) ==> 54231932:864268
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 73: SKP: 4096( 1 blks) ==> 55096200:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 74: RAW: 40960( 10 blks) ==> 55096212:40972
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 75: SKP: 4096( 1 blks) ==> 55137184:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 76: RAW: 25780224( 6294 blks) ==> 55137196:25780236
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 77: SKP: 12288( 3 blks) ==> 80917432:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 78: RAW: 4096( 1 blks) ==> 80917444:4108
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 79: SKP: 12288( 3 blks) ==> 80921552:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 80: RAW: 4096( 1 blks) ==> 80921564:4108
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 81: SKP: 12288( 3 blks) ==> 80925672:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 82: RAW: 28672( 7 blks) ==> 80925684:28684
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 83: SKP: 16699392( 4077 blks) ==> 80954368:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 84: RAW: 140689408( 34348 blks) ==> 80954380:140689420
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 85: SKP: 1916928( 468 blks) ==> 221643800:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 86: RAW: 19079168( 4658 blks) ==> 221643812:19079180
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 87: SKP: 20480( 5 blks) ==> 240722992:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 88: RAW: 8192( 2 blks) ==> 240723004:8204
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 89: SKP: 4096( 1 blks) ==> 240731208:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 90: RAW: 126976( 31 blks) ==> 240731220:126988
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 91: SKP: 1323008( 323 blks) ==> 240858208:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 92: RAW: 13012992( 3177 blks) ==> 240858220:13013004
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 93: SKP: 4194304( 1024 blks) ==> 253871224:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 94: RAW: 2945024( 719 blks) ==> 253871236:2945036
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 95: SKP: 1228800( 300 blks) ==> 256816272:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 96: RAW: 7835648( 1913 blks) ==> 256816284:7835660
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 97: SKP: 602112( 147 blks) ==> 264651944:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 98: RAW: 4128768( 1008 blks) ==> 264651956:4128780
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 99: SKP: 4210688( 1028 blks) ==> 268780736:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 100: RAW: 10592256( 2586 blks) ==> 268780748:10592268
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 101: SKP: 8192( 2 blks) ==> 279373016:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 102: RAW: 4096( 1 blks) ==> 279373028:4108
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 103: SKP: 4096( 1 blks) ==> 279377136:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 104: RAW: 69632( 17 blks) ==> 279377148:69644
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 105: SKP: 716800( 175 blks) ==> 279446792:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 106: RAW: 33148928( 8093 blks) ==> 279446804:33148940
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 107: SKP: 8192( 2 blks) ==> 312595744:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 108: RAW: 36864( 9 blks) ==> 312595756:36876
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 109: SKP: 16384( 4 blks) ==> 312632632:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 110: RAW: 12288( 3 blks) ==> 312632644:12300
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 111: SKP: 20480( 5 blks) ==> 312644944:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 112: RAW: 114688( 28 blks) ==> 312644956:114700
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 113: SKP: 2035712( 497 blks) ==> 312759656:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 114: RAW: 53424128( 13043 blks) ==> 312759668:53424140
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 115: SKP: 4096( 1 blks) ==> 366183808:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 116: RAW: 8192( 2 blks) ==> 366183820:8204
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 117: SKP: 4096( 1 blks) ==> 366192024:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 118: RAW: 4096( 1 blks) ==> 366192036:4108
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 119: SKP: 4096( 1 blks) ==> 366196144:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 120: RAW: 16384( 4 blks) ==> 366196156:16396
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 121: SKP: 4096( 1 blks) ==> 366212552:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 122: RAW: 20480( 5 blks) ==> 366212564:20492
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 123: SKP: 4096( 1 blks) ==> 366233056:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 124: RAW: 135168( 33 blks) ==> 366233068:135180
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 125: SKP: 2285568( 558 blks) ==> 366368248:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 126: RAW: 26550272( 6482 blks) ==> 366368260:26550284
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 127: SKP: 4964352( 1212 blks) ==> 392918544:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 128: RAW: 8867840( 2165 blks) ==> 392918556:8867852
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 129: SKP: 8192( 2 blks) ==> 401786408:12
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 130: RAW: 4096( 1 blks) ==> 401786420:4108
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 131: SKP: 4096( 1 blks) ==> 401790528:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 132: RAW: 65536( 16 blks) ==> 401790540:65548
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 133: SKP: 593920( 145 blks) ==> 401856088:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 134: RAW: 5902336( 1441 blks) ==> 401856100:5902348
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 135: SKP: 1331200( 325 blks) ==> 407758448:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 136: RAW: 10211328( 2493 blks) ==> 407758460:10211340
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 137: SKP: 4096( 1 blks) ==> 417969800:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 138: RAW: 53248( 13 blks) ==> 417969812:53260
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 139: SKP: 1114112( 272 blks) ==> 418023072:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 140: RAW: 5246976( 1281 blks) ==> 418023084:5246988
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 141: SKP: 147456( 36 blks) ==> 423270072:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 142: RAW: 5640192( 1377 blks) ==> 423270084:5640204
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 143: SKP: 385024( 94 blks) ==> 428910288:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 144: RAW: 3940352( 962 blks) ==> 428910300:3940364
17:51:58 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 145: SKP: 4096( 1 blks) ==> 432850664:12
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 146: RAW: 65548288( 16003 blks) ==> 432850676:65548300
17:51:58 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 147: SKP: 8368128( 2043 blks) ==> 498398976:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 148: RAW: 65466368( 15983 blks) ==> 498398988:65466380
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 149: SKP: 8192( 2 blks) ==> 563865368:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 150: RAW: 3637248( 888 blks) ==> 563865380:3637260
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 151: SKP: 4096( 1 blks) ==> 567502640:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 152: RAW: 16384( 4 blks) ==> 567502652:16396
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 153: SKP: 8192( 2 blks) ==> 567519048:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 154: RAW: 49152( 12 blks) ==> 567519060:49164
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 155: SKP: 36864( 9 blks) ==> 567568224:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 156: RAW: 30330880( 7405 blks) ==> 567568236:30330892
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 157: SKP: 1105920( 270 blks) ==> 597899128:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 158: RAW: 15523840( 3790 blks) ==> 597899140:15523852
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 159: SKP: 1253376( 306 blks) ==> 613422992:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 160: RAW: 6774784( 1654 blks) ==> 613423004:6774796
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 161: SKP: 4096( 1 blks) ==> 620197800:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 162: RAW: 9097216( 2221 blks) ==> 620197812:9097228
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 163: SKP: 901120( 220 blks) ==> 629295040:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 164: RAW: 22835200( 5575 blks) ==> 629295052:22835212
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 165: SKP: 2330624( 569 blks) ==> 652130264:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 166: RAW: 47394816( 11571 blks) ==> 652130276:47394828
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 167: SKP: 2936832( 717 blks) ==> 699525104:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 168: RAW: 50352128( 12293 blks) ==> 699525116:50352140
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 169: SKP: 4194304( 1024 blks) ==> 749877256:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 170: RAW: 3850240( 940 blks) ==> 749877268:3850252
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 171: SKP: 8192( 2 blks) ==> 753727520:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 172: RAW: 69632( 17 blks) ==> 753727532:69644
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 173: SKP: 114688( 28 blks) ==> 753797176:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 174: RAW: 66244608( 16173 blks) ==> 753797188:66244620
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 175: SKP: 8192( 2 blks) ==> 820041808:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 176: RAW: 196608( 48 blks) ==> 820041820:196620
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 177: SKP: 266240( 65 blks) ==> 820238440:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 178: RAW: 15368192( 3752 blks) ==> 820238452:15368204
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 179: SKP: 4096( 1 blks) ==> 835606656:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 180: RAW: 3489792( 852 blks) ==> 835606668:3489804
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 181: SKP: 12288( 3 blks) ==> 839096472:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 182: RAW: 4214784( 1029 blks) ==> 839096484:4214796
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 183: SKP: 4096( 1 blks) ==> 843311280:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 184: RAW: 4096( 1 blks) ==> 843311292:4108
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 185: SKP: 8192( 2 blks) ==> 843315400:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 186: RAW: 118784( 29 blks) ==> 843315412:118796
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 187: SKP: 368640( 90 blks) ==> 843434208:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 188: RAW: 10723328( 2618 blks) ==> 843434220:10723340
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 189: SKP: 8192( 2 blks) ==> 854157560:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 190: RAW: 696320( 170 blks) ==> 854157572:696332
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 191: SKP: 8192( 2 blks) ==> 854853904:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 192: RAW: 2056192( 502 blks) ==> 854853916:2056204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 193: SKP: 139264( 34 blks) ==> 856910120:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 194: RAW: 5402624( 1319 blks) ==> 856910132:5402636
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 195: SKP: 8192( 2 blks) ==> 862312768:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 196: RAW: 692224( 169 blks) ==> 862312780:692236
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 197: SKP: 1236992( 302 blks) ==> 863005016:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 198: RAW: 5255168( 1283 blks) ==> 863005028:5255180
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 199: SKP: 1036288( 253 blks) ==> 868260208:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 200: RAW: 35090432( 8567 blks) ==> 868260220:35090444
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 201: SKP: 454656( 111 blks) ==> 903350664:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 202: RAW: 163840( 40 blks) ==> 903350676:163852
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 203: SKP: 8192( 2 blks) ==> 903514528:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 204: RAW: 61440( 15 blks) ==> 903514540:61452
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 205: SKP: 24576( 6 blks) ==> 903575992:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 206: RAW: 57344( 14 blks) ==> 903576004:57356
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 207: SKP: 8192( 2 blks) ==> 903633360:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 208: RAW: 335872( 82 blks) ==> 903633372:335884
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 209: SKP: 94208( 23 blks) ==> 903969256:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 210: RAW: 323584( 79 blks) ==> 903969268:323596
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 211: SKP: 40960( 10 blks) ==> 904292864:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 212: RAW: 2646016( 646 blks) ==> 904292876:2646028
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 213: SKP: 2633728( 643 blks) ==> 906938904:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 214: RAW: 43798528( 10693 blks) ==> 906938916:43798540
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 215: SKP: 57344( 14 blks) ==> 950737456:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 216: RAW: 16384( 4 blks) ==> 950737468:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 217: SKP: 49152( 12 blks) ==> 950753864:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 218: RAW: 2801664( 684 blks) ==> 950753876:2801676
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 219: SKP: 3608576( 881 blks) ==> 953555552:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 220: RAW: 41316352( 10087 blks) ==> 953555564:41316364
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 221: SKP: 4096( 1 blks) ==> 994871928:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 222: RAW: 589824( 144 blks) ==> 994871940:589836
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 223: SKP: 28672( 7 blks) ==> 995461776:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 224: RAW: 1167360( 285 blks) ==> 995461788:1167372
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 225: SKP: 4096( 1 blks) ==> 996629160:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 226: RAW: 167936( 41 blks) ==> 996629172:167948
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 227: SKP: 8192( 2 blks) ==> 996797120:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 228: RAW: 1880064( 459 blks) ==> 996797132:1880076
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 229: SKP: 4096( 1 blks) ==> 998677208:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 230: RAW: 692224( 169 blks) ==> 998677220:692236
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 231: SKP: 4096( 1 blks) ==> 999369456:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 232: RAW: 2293760( 560 blks) ==> 999369468:2293772
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 233: SKP: 159744( 39 blks) ==> 1001663240:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 234: RAW: 569344( 139 blks) ==> 1001663252:569356
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 235: SKP: 24576( 6 blks) ==> 1002232608:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 236: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1002232620:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 237: SKP: 172032( 42 blks) ==> 1002249016:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 238: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1002249028:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 239: SKP: 176128( 43 blks) ==> 1002261328:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 240: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1002261340:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 241: SKP: 155648( 38 blks) ==> 1002269544:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 242: RAW: 28672( 7 blks) ==> 1002269556:28684
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 243: SKP: 159744( 39 blks) ==> 1002298240:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 244: RAW: 708608( 173 blks) ==> 1002298252:708620
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 245: SKP: 4194304( 1024 blks) ==> 1003006872:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 246: RAW: 327680( 80 blks) ==> 1003006884:327692
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 247: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1003334576:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 248: RAW: 8884224( 2169 blks) ==> 1003334588:8884236
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 249: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1012218824:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 250: RAW: 1773568( 433 blks) ==> 1012218836:1773580
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 251: SKP: 1568768( 383 blks) ==> 1013992416:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 252: RAW: 33234944( 8114 blks) ==> 1013992428:33234956
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 253: SKP: 61440( 15 blks) ==> 1047227384:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 254: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1047227396:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 255: SKP: 45056( 11 blks) ==> 1047243792:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 256: RAW: 69632( 17 blks) ==> 1047243804:69644
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 257: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1047313448:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 258: RAW: 33763328( 8243 blks) ==> 1047313460:33763340
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 259: SKP: 24576( 6 blks) ==> 1081076800:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 260: RAW: 2244608( 548 blks) ==> 1081076812:2244620
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 261: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1083321432:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 262: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1083321444:20492
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 263: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1083341936:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 264: RAW: 1925120( 470 blks) ==> 1083341948:1925132
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 265: SKP: 4055040( 990 blks) ==> 1085267080:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 266: RAW: 30523392( 7452 blks) ==> 1085267092:30523404
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 267: SKP: 32768( 8 blks) ==> 1115790496:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 268: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1115790508:8204
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 269: SKP: 32768( 8 blks) ==> 1115798712:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 270: RAW: 45056( 11 blks) ==> 1115798724:45068
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 271: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1115843792:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 272: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1115843804:8204
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 273: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1115852008:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 274: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1115852020:12300
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 275: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1115864320:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 276: RAW: 49152( 12 blks) ==> 1115864332:49164
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 277: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1115913496:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 278: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1115913508:16396
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 279: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1115929904:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 280: RAW: 40960( 10 blks) ==> 1115929916:40972

17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 281: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1115970888:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 282: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1115970900:8204
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 283: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1115979104:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 284: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1115979116:8204
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 285: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1115987320:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 286: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1115987332:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 287: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1115999632:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 288: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1115999644:4108
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 289: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116003752:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 290: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116003764:12300
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 291: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1116016064:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 292: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1116016076:4108
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 293: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116020184:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 294: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116020196:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 295: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1116032496:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 296: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1116032508:4108
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 297: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116036616:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 298: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116036628:12300
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 299: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116048928:12
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 300: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116048940:12300
17:51:59 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 301: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116061240:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 302: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116061252:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 303: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116069456:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 304: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116069468:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 305: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116081768:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 306: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116081780:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 307: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116094080:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 308: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116094092:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 309: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116106392:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 310: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116106404:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 311: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116114608:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 312: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116114620:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 313: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116126920:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 314: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116126932:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 315: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116139232:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 316: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116139244:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 317: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116151544:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 318: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116151556:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 319: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116159760:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 320: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116159772:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 321: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116172072:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 322: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116172084:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 323: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116184384:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 324: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116184396:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 325: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116192600:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 326: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116192612:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 327: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116204912:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 328: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116204924:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 329: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116217224:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 330: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116217236:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 331: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116225440:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 332: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116225452:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 333: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116237752:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 334: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116237764:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 335: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116250064:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 336: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116250076:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 337: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116258280:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 338: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116258292:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 339: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116270592:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 340: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116270604:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 341: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116278808:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 342: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116278820:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 343: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1116291120:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 344: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1116291132:4108
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 345: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1116295240:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 346: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116295252:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 347: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1116303456:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 348: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1116303468:4108
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 349: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1116307576:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 350: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1116307588:20492
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 351: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1116328080:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 352: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116328092:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 353: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116340392:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 354: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116340404:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 355: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116352704:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 356: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1116352716:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 357: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116369112:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 358: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116369124:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 359: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116381424:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 360: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116381436:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 361: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116389640:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 362: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116389652:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 363: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116401952:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 364: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116401964:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 365: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116414264:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 366: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116414276:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 367: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116426576:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 368: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116426588:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 369: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116438888:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 370: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116438900:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 371: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116447104:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 372: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116447116:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 373: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116459416:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 374: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116459428:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 375: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116467632:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 376: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116467644:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 377: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116479944:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 378: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116479956:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 379: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116492256:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 380: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116492268:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 381: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116500472:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 382: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116500484:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 383: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116512784:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 384: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116512796:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 385: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116525096:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 386: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116525108:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 387: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116533312:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 388: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116533324:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 389: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116545624:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 390: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116545636:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 391: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116553840:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 392: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116553852:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 393: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116566152:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 394: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116566164:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 395: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116578464:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 396: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116578476:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 397: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116586680:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 398: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116586692:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 399: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116598992:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 400: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116599004:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 401: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116611304:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 402: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116611316:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 403: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116619520:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 404: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116619532:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 405: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116631832:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 406: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1116631844:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 407: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116648240:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 408: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116648252:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 409: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116656456:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 410: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116656468:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 411: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116668768:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 412: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116668780:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 413: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116681080:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 414: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116681092:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 415: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116693392:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 416: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116693404:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 417: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116701608:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 418: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116701620:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 419: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116713920:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 420: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116713932:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 421: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116726232:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 422: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116726244:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 423: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116734448:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 424: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116734460:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 425: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116746760:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 426: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116746772:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 427: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116754976:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 428: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116754988:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 429: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116767288:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 430: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1116767300:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 431: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116783696:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 432: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116783708:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 433: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116791912:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 434: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116791924:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 435: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116804224:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 436: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116804236:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 437: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116812440:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 438: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116812452:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 439: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116824752:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 440: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116824764:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 441: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116837064:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 442: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1116837076:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 443: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116853472:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 444: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1116853484:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 445: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116869880:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 446: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116869892:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 447: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116882192:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 448: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116882204:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 449: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116894504:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 450: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116894516:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 451: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116906816:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 452: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116906828:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 453: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116919128:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 454: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1116919140:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 455: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116935536:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 456: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1116935548:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 457: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116951944:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 458: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116951956:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 459: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116964256:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 460: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1116964268:8204
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 461: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116972472:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 462: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116972484:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 463: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116984784:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 464: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116984796:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 465: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1116997096:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 466: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1116997108:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 467: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117009408:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 468: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117009420:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 469: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117021720:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 470: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117021732:12300
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 471: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117034032:12
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 472: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1117034044:16396
17:51:59 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 473: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117050440:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 474: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117050452:12300
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 475: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117062752:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 476: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117062764:12300
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 477: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1117075064:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 478: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1117075076:8204
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 479: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117083280:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 480: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1117083292:8204
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 481: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117091496:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 482: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117091508:12300
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 483: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117103808:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 484: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117103820:12300
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 485: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117116120:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 486: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1117116132:8204
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 487: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117124336:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 488: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117124348:12300
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 489: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117136648:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 490: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1117136660:8204
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 491: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117144864:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 492: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117144876:12300
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 493: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117157176:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 494: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1117157188:12300
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 495: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117169488:12
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 496: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1117169500:8204
17:52:00 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 497: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1117177704:12

17:52:15 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 4897: SKP: 12288( 3 blks) ==> 4386526632:12
17:52:15 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 4898: RAW: 5636096( 1376 blks) ==> 4386526644:5636108
17:52:15 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : 4899: SKP: 1509949440( 368640 blks) ==> 4392162752:12
17:52:16 ERROR : Flash Jetson AGX Xavier : – Total: ---------------------------------------------------
17:52:16 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : 4900 CHUNK 30064771072(7340032 blks) ==> 4392162764(1072291 blks)
17:52:16 INFO : Flash Jetson AGX Xavier :
17:52:16 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : done.
17:52:16 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : system.img built successfully.

I work at Ubuntu 18.04 and that’s my log.
I can see too much ERROR and ‘system.img built successfully.’…?
after it happened their is no Error any more
But the process looks stop at this procedure

17:52:22 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0522 ] Sending bootloader and pre-requisite binaries
17:52:22 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0530 ] tegrarcm_v2 --download blob blob.bin
17:52:22 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0535 ] Applet version 01.00.0000
17:52:22 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0727 ] Sending blob
17:52:23 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0727 ] [… ] 017% [ 6.0727 ] [… ] 034% [ 6.0727 ] [… ] 051% [ 6.0727 ] [… ] 068% [ 6.0727 ] [… ] 086% [ 6.0727 ] […] 100%
17:52:23 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.9171 ]
17:52:23 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.9203 ] tegrarcm_v2 --boot recovery
17:52:23 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.9237 ] Applet version 01.00.0000
18:09:12 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.9494 ]
18:09:12 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 7.9529 ] tegrarcm_v2 --isapplet
18:14:00 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1015.5025 ]
18:14:00 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1015.5056 ] tegrarcm_v2 --ismb2
18:14:02 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1303.5868 ]
18:14:02 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1303.5926 ] tegradevflash_v2 --iscpubl

I want to know what is problem and How can I fix it.

Hi minedge2,

This ERROR message is known issue. please ignore it.
Sorry for confused you, we will investigate this internal.
Can your Xavier flash successfully?

Unfortunately, No it’s failed…

17:52:22 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0522 ] Sending bootloader and pre-requisite binaries
17:52:22 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0530 ] tegrarcm_v2 --download blob blob.bin
17:52:22 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0535 ] Applet version 01.00.0000
17:52:22 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0727 ] Sending blob
17:52:23 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.0727 ] [… ] 017% [ 6.0727 ] [… ] 034% [ 6.0727 ] [… ] 051% [ 6.0727 ] [… ] 068% [ 6.0727 ] [… ] 086% [ 6.0727 ] […] 100%
17:52:23 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.9171 ]
17:52:23 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.9203 ] tegrarcm_v2 --boot recovery
17:52:23 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.9237 ] Applet version 01.00.0000
18:09:12 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 6.9494 ]
18:09:12 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 7.9529 ] tegrarcm_v2 --isapplet
18:14:00 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1015.5025 ]
18:14:00 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1015.5056 ] tegrarcm_v2 --ismb2
18:14:02 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1303.5868 ]
18:14:02 INFO : Flash Jetson AGX Xavier : [ 1303.5926 ] tegradevflash_v2 --iscpubl

There is no more steps from this procedure
and I saw log like this
“bootloader is not running on device”

Now Xavier doesn’t boot any more…
I want to flash OS at Xavier successfully… PLEASE HELP ME…

Hi minedge2,

Could you try flash by manually? or remove your JetPack folder and download again?

Flash by manually:

cd /home/<username>/nvidia/nvidia_sdk/JetPack-4.2.2_Linux_GA_P2888/Linux_for_Tegra
Put device into recovery mode
sudo ./flash jetson-xavier mmcblk0p1

Remove below folder and download again:

sudo rm -R /home/<username>/nvidia/nvidia_sdk/JetPack-4.2.2_Linux_GA_P2888/
Run sdkmanager again

can I download only Jetpack4.2.2 ?
I don’t want to use SDK Manager…

I tried flash Jetson by manually, but Error occurred… massage → Invalid target rootdev (mmcblkOp1)

OMG… I confuse 0(zero) and O…
I will try again…

Hi minedge2,

Yes, please use sdkmanager to download JetPack-4.2.2.
If you don’t need sdk components, you can download Driver Package and Root File system to flash by manually. Please reference Quick start guide steps. Thanks!

It failed again…

I flashed manually but the process repeat that procedure

tegrarcm_v2 --isapplet
tegrarcm_v2 --ismb2
tegradevflash_v2 --iscpubl
CPU Bootloader is not running on device.

why Bootloader is not working?

Hi minedge2

Please share your detail flash steps.
And make sure your image is clean. Thanks!